Adatvédelmi tájékoztató

Tájékoztató az adatok kezeléséről

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló  AZ
EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE  (a továbbiakban: Rendelet) előírja,
hogy az  Adatkezelő megfelelő
intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok
kezelésére vonatkozó,  minden egyes
tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában,
világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő
elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását. 

Az érintett előzetes tájékoztatási
kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja.

Az alábbiakban olvasható
tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.

A tájékoztatást közzé
kell tenni a társaság honlapján, vagy az érintett személy részére kérésére meg
kell küldeni. 

Az e-Lock Systems Kft. (továbbiakban Adatkezelő) ezúton teszi közzé a www.e-lock.hu weboldalon végzett adatok kezeléséről szóló tájékoztatóját. A weboldal használói (továbbiakban Felhasználók) elolvassák és elfogadják az alábbiakban közölt adatvédelmi tájékoztatót és annak irányelveit. 
Felhasználók tudomásul veszik, hogy az adatvédelmi tájékoztató a Felhasználók védelme érdekében és a felhasználói élmény és biztonság érdekében kerül rögzítésre.

1. Az adatkezelő

E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:

Cégnév: e-Lock Systems Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2112 Veresegyház, Fácán utca 26/B.
Cégjegyzékszám: 
Adószám:
Képviseli: Szilágyi Attila ügyvezető
Email cím: info@e-lock.hu
Telefonszám:
Honlap cím: www.e-lock.hu (és minden aloldala)

1.1. Az adatkezelés célja és módja

Az Adatkezelő a weboldalon megadható adatokat kizárólag kapcsolat felvétele céljából rögzíti. Az adatokat a kapcsolatfevétel megtörténte után tovább nem tárolja, harmadik fél részére nem adja tovább.

1.2  Kapcsolatfelvételi lehetőségek

emailen az info@elock.hu email címre küldött üzenetben
– telefonon a weboldalon szerepeltetett telefonszámokon
– a weboldal időpont foglaló rendszerében
– a weboldalon található Kapcsolati űrlap kitöltésével

2. Az adatfeldolgozók megnevezése

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet 4. cikk 8.)

Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem
kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek
megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:

2.1. Társaságunk IT szolgáltatója
Társaságunk a honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az IT szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás) biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk tartamáig – kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, az általa végzett művelet a személyes adatok tárolása a szerveren.
Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő:
Cégnév: Magyar Hosting Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Cégjegyzékszám: 01-09-968314
Adószám: 23495919-2-41
Képviselő: Szilveszter Attila
Telefonszám: +36 1 700 2323
Email cím: info@mhosting.hu
Honlap: www.mhosting.hu

2.2. Társaságunk könyvviteli szolgáltatója

A Társaságunk az adó és számviteli kötelezettségei teljesításáhez könyvviteli szolgáltatói szerződéssel külső szolgáltatót vesz igénybe, aki kezeli a Társaságunkkal szerződés vagy kifizetői kapcsolatban lévő természetes személyek személyes adatait is, a Társaságunkat terhelő adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából. 

Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő:

Cégnév: Barsi Eszter ev.
Székhely: 2112 Veresegyház, Vásárhelyi Pál u. 19. 
Adószám: 67127009-1-33 
Képviselő: Barsi Eszter 
Telefonszám: +36 30 280 4136

2.3. Társaságunk CRM (ügyfélnyilvántartó) rendszerének szolgáltatója

Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő:

Cégnév: NetSoft Informatika Kft. 
Székhely: 1214 Budapest, Erdősor u. 16. 
Cégjegyzékszám: 01-09-369785

Adószám: 12036282-2-43
Képviselő: Gáll Kálmán
Telefonszám: +36 20 404 1010

3. Szerződéshez kapcsolódó adatkezelések

3.1. Szerződő partnerek adatainak kezelése

A Társaság szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmmény nyújtása céljából kezeli a vele vevőként, szállítóként szerződött természetes személy nevét, születési nevét, születési idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, adószámát, vállalkozói vagy őstermelői igazolvány számát, személyi igazolvány számát, lakcímét, székhelyét, telephely címét, telefonszámát, email címét, honlap címét, bankszámlaszámát, vevőszámát (azonosító szám) online azonosítóját. 
Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül abban az esetben is, ha az adatkezelés a szerződéses megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (pl. kapcsolatfelvétel, ajánlatok kidolgozása).
A személyes adatok címzettjei a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói és Adatfeldolgozói. 
A személyes adatok kezelésének időtartama a szerződés megszűnését követő 5 év. 

Társaságunk az érintett személyekkel közli az adatkezelés tényét az adatkezelés megkezdése előtt szerződés teljesítése jogcímén (jelen Tájékoztató keretein belül, valamint szóban és legkésőbb a szerződés megkötésekor írásban a szerződés tartalmi elemeként).

A személyes adatok kezelésének célja: a Társaság jogi személy partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás, jogalapja az érintett hozzájárulása.

3.2. Az ügyfélszolgálat működése közbeni adatkezelés

Társaságunk az ügyfélszolgálatával történő telefonos kommunikáció során hangfelvételeket NEM készít. A telefonbeszélgetések során azonban – amennyiben az ügyfél a hívás megkezdése előtt ellenkezőjéről nem gondoskodott – a hívás fogadott vagy nem fogadott státuszától függetlenül a hívó fél azonosítására alkalmas telefonszám a Társaságunk által használt telefon memóriájában (nevezett: Híváslista) megmarad, és a hívó fél kifejezett kérése nélkül törlése nem kerül. 
A tárolás jogalapja: az érintett hozzájárulása azzal, hogy a hívószám kijelzést nem kapcsolta ki. A tárolás célja: a hívó féllel történő kapcsolatfelvétel (visszahívás) és kapcsolattartás. 
Társaságunk a beérkező telefonos hívások esetében a telefonszámokat további kapcsolatfelvétel, egyeztetés céljából a megadott telefonszámokhoz tartózó telefonkészülék segítségével tárolja, amennyiben a hívó fél ennek ellenkezőjét kifejezetten nem kéri. 

Társaságunk tájékoztatja ügyfeleit, partnereit, hogy kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás céljából tárolt adataikhoz senki más a telefon tulajdonosán kívül nem férhet hozzá, a telefonkészülékeket ujjlenyomatos és/vagy kódos zár védi az illetéktelen felhasználók hozzáférésétől. 

Társaságunk a partnerek, üzletfelek adatait kérésre azonnal törli a telefon/SIM kártya memóriájából és egyúttal a Híváslistából is. 

4. Látogatói adatkezelés a Társaság honlapján

A „sütik” (cookie-k) rövid adatfájlok, amelyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, a honlap használatát kényelmessé, a funkciókat működővé tegye. A cookieknak számos fajtája létezik [lásd. Adatkezelési tájékoztató 4.1.] azonban az Európai Bizottság irányelvei alapján ezeket (kivéve, ha azok az adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek) csak a Felhasználó engedélyével lehet a felhasználó eszközén elhelyezni. 

A Felhasználó a felugró ablakban megjelenő OK gomb megnyomásával elfogadja és hozzájárul hogy a weboldal a felhasználói élmény javítása érdekében úgynevezett cookie-kat helyezzen el és információkat rögzítsen.

4.1. Sütik (cookie-k) típusai

4.1.1. Session sütik: technikailag elengedhetetlenek a szükséges munkamenethez

Ezek a sütik szükségesek ahoz, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljeskörűen használhassák annak funkcióit és a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat. Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik és a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik ezen fajtája automatikusan törlődik a számítógépről. 

Az adatkezelés jogalapja: Elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény 13/A. §(3) bekezdése.
Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása.

4.1.2. Felhasználói hozzájárulást igénylő sütik

Ezek lehetőséget biztosítanak a Társaság számára , hogy megjegyezhesse a felhasználó honlappal kapcsolatos választásait. A látogató a szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során ezen adatkezelést bármikor megtilthatja. Ezen adatok nem kapcsolhatóak össze az igénybevevő azonosító adataival és az igénybe vevő (Látogató) hozzájárulása nélkül nem adhatóak ki harmadik fél részére. 

4.1.2.1. Használatot elősegítő sütik.
Adatkezelés jogalapja: látogatott hozzájárulása (felugró ablakban a sütikre vonatkozó tájékoztatás elfogadása).
Adatkezelés célja: a szolgáltatás hatékonyságának és a felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmessé tétele. 

4.1.2.2. Teljesítményt biztosító/növelő sütik

Google Analytics sütik
Bővebben tájékozódhat: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Google AdWords sütik
Bővebben itt tájékozódhat: https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu

4.2. Sütik használatának elfogadása
A sütik használatának elfogadása és engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy választhat olyan beállítást, hogy jelezzen a böngésző amikor a rendszer (weboldal) éppen egy cookie-t küld az Ön gépére. FONTOS: a legtöbb böngésző alapértelmezett beállításként automatikusan elfogadja a legtöbb sütit, de ezek megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás.

Az internetböngésző automatikusan továbbít bizonyos adatokat az Adatkezelő weboldala számára, mint például a felhasználó IP címe, a Felhasználó által használt operációós rendszer illetve böngésző típusa, a domain név ahonnan a Felhasználó az Adatkezelő weboldalára érkezett továbbá a Felhasználó által Adatkezelő oldalán meglátogatott oldalak. 

Alábbiakban megmutatjuk, hogy egyes böngészők esetében hol talál bővebb felvilágosítást az egyes böngészők süti beállításával kapcsolatosan. 

FONTOS: Felhívjuk figyelmét, hogy előfordulhat, hogy bizonyos webhely funkciók és/vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül. (Gyakorlati példa: oldal lassabb betöltése, képek nem megfelelő megjelenítése).

FONOTOS: a weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a felhasználó személyének beazonosítására.

4.2.1. A leggyakrabban használt/legnépszerűbb böngészők sütik beállítására vonatkozó tájákoztatója

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
MS Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

MS Internet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7

MS Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9

MS Internet Explorer 8: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8
Miscrosoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq

Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

Adatkezelő kijelenti, hogy Felhasználó részére bármikor tájékoztatást nyújt a Felhasználó kérésére. 

5. Regisztráció a Társaság honlapján

Az Adatkezelő kijelenti, hogy a www.e-lock.hu weboldalon regisztrációra kizárólag a kapcsolat felvétele céljából lehetséges. Ennek megkönnyítésére weboldalunk kétféle lehetőséget biztosít (melyek során a Felhasználónak a honlapon szükséges adatokat megadnia). 

5.1. Kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése

A Kapcsolatfelvételi űrlap az alábbi linken, továbbá a Menüsor használatával pedig a „Kapcsolat” menüpont alatt érhető el:

https://e-lock.hu/kapcsolat-2/

Társaságunk kijelenti, hogy a kapcsolatfelvételi űrlapon kizárólag kapcsolatfelvételhez legszüségesebb, minimális adatokat kér el a felhasználótól. A kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésekor felhasználó önként adja meg a kapcsolatfelvételhz szükséges adatokat, melyeket a rendszer automatikusan a Társaság központi email címére (info@e-lock.hu) továbbít. 
A megadott adatokat Társaságunk kizárólag kapcsolatfelvétel/tájékoztatás céljából használja, és a Felhasználó kérésére azonnal törli. 
A kezelhető személyes adatok köre: név, email cím illetve további szabad mezők állnak rendelkezésre, hogy a felhasználó a minél teljesebb tájékoztatás érdekében további – önként megadott – adatokkal szolgáljon Társaságunk felé. 

Ezen személyes adatok címzettjei kizárólag Társaságunk tulajdonosai, akinek saját kóddal védett számítógépén telepített email kliensen beállított központi email címen férhetőek hozzá. 
Társaságunk kijelenti, hogy ezen adatok hozzáférését minden lehetséges módon, előzetes óvintézkedések megtételével legjobb tudásának és lehetőségeinek teljes kiaknázásával védi, harmadik fél nem férhet hozzá. 

A személyes adatok tárolásának időtartama: a regisztráció/szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulásának viszavonásáig (törlési kérelem).

6. Közösségi irányelvek – adatkezelés a Társaság Facebook oldalán

Az e-Lock Systems Kft kijelenti, hogy termékei, szolgáltatásai népszerűsítésére, valamint a potenciális és meglévő ügyfelek tájékoztatására, illetve további kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása érdekében Facebook oldalt üzemeltet. 
A Társaság Facebook oldalána látogatókra a Facebook Adatvédelmi – és Szolgáltatási Feltételek az irányadóak. 

Ugyanakkor Társaságunk kijelenti, hogy az e-Lock Systems Kft Facebook oldalának adminisztrátorai kizárólag a Társaság tulajdonosai. Bármilyen, a látogató által önként megadott adatot kizárólag Társaságunk tulajdonosai láthatnak, és az adatok védelme érdekében a Facebook és hozzá kapcsolt Messenger platform megbízhatatlansága miatt a tőlük telhető legrövidebb időn belül törölnek. 

A Társaság nem felel a Facebook felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. A Társaság nem felel továbbá semmilyen, a Facebook működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából eredő problémáért.

A Társaság Facebook oldalán benyújtott panasz nem minősül hivatalosan benyújtott panasznak. 
A felhasználók panasz céljából az alábbi elérhetőségeket választhatják:

Írásaban, postai úton:

e-Lock Systems Kft.
2112 Veresegyház, Fácán utca 26/B. 

Írásban elektronikus úton:

info@e-lock.hu

7. Jogi kötelezettségeken alapuló adatkezelések

7.1. Adatkezelés adó – és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából

A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából  kezeli a vevőként, szállítóként vele üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott  adatait. A kezelt adatok az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján
különösen: adószám, név, cím, adózási státusz, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján:  név, cím,a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása, a személyi jövedelemadóról szóló 0995. évi CXVII. törvény alapján: vállalkozói igazolvány száma, őstermelői igazolvány száma, adóazonosító jel.

 A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.

A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói. 


8. Adatbiztonság

Társaságunk vállalja, hogy bármely a felhasználó beleegyezésével birtokába jutott adat biztonságos kezeléséről gondoskodik és mindent megtesz annak biztonsága érdekében. Az Adatkezelő gondoskodik továbbá arról, hogy az általa tárolt adatokhoz illetéktelen személy hozzá ne férhessen, el ne lophassa, ne továbbíthassa illetve ne törölhesse. 

Felhasználó elfogadja és tudomásul veszi, hogy az Adatkezelő bár mindent megtesz annak érdekében, hogy ezeket az adatokat megvédje, az interneten az adatok védelme 100%-ban nem garantálható. 

Irányadó: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

9. Összefoglaló az érintettek (Felhasználók) jogairól és Adatkezelő kötelezettségeiről

E fejezetben az áttekinthetőség, átláthatóság és a könnyebb megértés érdekében összefoglaljuk az érintettek jogait.

9.1. Előzetes tájékozódáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről, folyamatokról és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

9.2. Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől (Társaságunktól) visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, amennyiben igen, akkor milyen folyamat során történik, és jogosult arra, hogy ezekhez hozzáférést kapjon. 

9.3. Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő (Társaságunk) indokolatlan késedelem nélkül, lehetőleg azonnali hatállyal helyesbítse, módosítsa a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. 

9.4. A törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő (Társaságunk) indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy indokolatlan késés nélkül törölje azokat, ha a Rendeletben meghatározott indokok valamelyike fennáll.

9.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő (Társaságunk) korlátozza az adatkezelést ha a rendeletben meghatáozott feltételek teljesülnek.

9.6. Az Adatkezelő értesítési kötelezettsége

Az Adatkezelő (Társaságunk) minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelési-korlátozásról, akivel illetve amellyel személyes adatot közölték, kivéve ha az lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. 

9.7. Az adathordozhatósághoz való jog

A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó , általa egy Adatkezelő (Társaságunk) rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná.

9.8. Az Adatkezelő kötelezettsége adatvédelmi incidens esetén

Az Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül az érintettet tájékoztatni az adatvédelmi incidensről. Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és a tenni kívánt lépéseket.

9.9. Felügyeleti hatóságnál panasztételhez való jog

Minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál ha a rá vonatkozó adatok kezelése megsérti az erről szóló rendeletet.

Az Infotv. 52. § (1) bekezdése alapján a Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. 

Az Infotv. fenti szabályozására tekintettel a Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben az érintett a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste az adatkezelőt a bejelentésben megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban.

Ennek keretében az Infotv. 14. §-a alapján az adatalany kérelmezheti az adatkezelőnél

tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
személyes adatainak helyesbítését, valamint
személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Amennyiben az adatkezelő az érintett valamely fenti igénye vonatkozásában nem tesz eleget törvényi kötelezettségének, abban az esetben az érintett kérelme alapján a Hatóság az ügyben az Infotv. 38. § (3) bekezdés a) pontja alapján vizsgálatot indít, vagy az Infotv. 38. § (3) bekezdés b) pontja alapján hatósági eljárást folytat le. A kérelemben tájékoztatni kell a Hatóságot minden olyan körülményről, amely a vizsgálat lefolytatásához szükséges lehet.

FONTOS: 

Az előzetes panasztételhez, módosításhoz valamint törléshez szükséges kérelmeket letöltheto a NAIH hivatalos weboldaláról, megkönnyítve ezzel az ügyintézést. 
Ezek a dokumentumok az alábbi linken érhetőek el (további széleskörű tájékoztatással együtt a panaszkezelés ügymenetéről):

http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html

Panasztételre jogosult szerv:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

ügyfelszolgalat@naih.hu

A kapcsolatfelvétellel kapcsolatban további hasznos információkat az alábbi linken talál:

http://naih.hu/uegyfelszolgalat,–kapcsolat.html