Néhány évvel ezelőtt az ujjlenyomat olvasó eszközök a hazai piacra is betörtek. Elterjedésük azonban számos okból kifolyólag váratott magára.

Több olyan tényezőt tudunk felsorolni, amely miatt az ujjlenyomat olvasása digitális eszközeinken nem vált azonnal népszerűvé. Cégünk elköteleződött a technológia iránt, már alapításkor lehetőséget is jövőbe mutató irányt láttunk benne, de a tapasztalataink azt mutatták, hogy a felhasználók nem voltak felkészülve.

Mi minden esetben a beléptető rendszerek tekintetében vizsgáltuk a hazai, és a környező országok piacát, ebből tudunk következtetéseket levonni.
A technológia hazai megjelenésekor az ujjlenyomat olvasóval felszerelt beléptető eszközök nagy része alkalmatlan volt arra, hogy feladatát maradéktalanul ellássa. Az olvasás sebessége és minősége messze elmaradt a várakozásoktól, így azok a vállalatok amelyek azonnal élni szerettek volna az újdonság adta lehetőséggel nagy számban csalódtak.

 

Egyetlen cégvezető sem vágyik arra a látványra, hogy reggel munkába érkezéskor a munkavállalók hosszú sorokba tömörülve próbálják sikerrel olvastatni ujjlenyomatukat a beérkezés regisztrálásához.

Pedig az említett eset előfordult, és ennek következtében az ujjlenyomatos beléptető rendszerek népszerűsége megtorpant. Nem ez volt azonban az egyetlen kifogás.
Elmondható, hogy ha az ujjlenyomat szó elhangzik egy társaságban, az ott tartózkodók nagy része – akkoriban mindenképp – a rendőrségi adatfelvételre asszociál. Tévesen.
Bár léteznek eszközök, amelyek az ujjlenyomatunkról fotót készítenek, ezen eszközök többsége nem így működik. A technológia népszerűsítésében nagy segítséget jelentett a mobiltelefonokon megjelenő és rohamosan elterjedő ujjlenyomat olvasó felület.

Nézzük akkor, pontosan hogyan működik?

A modern ujjlanyomat olvasóval felszerelt beléptető terminálok feltérképezik ujjlenyomatunk egyedi vonulatait, a barázdák mentén úgynevezett minucia pontokat (referencia pontokat) választanak ki. Ezek általában a barázdák elágazásai illetve végeződései közül kerülnek ki. Egy ujjlenyomat tekintetében nagyságrendileg 30-60 ilyen pontot jegyez meg majd az azonosítás során hasonlít össze az olvasó a tárolt adatokkal.

Hogyan?

Rendszereink ezeket a pontokat alapul véve egy titkos algoritmus segítségével egy kódszámot generálnak, majd a munkavállaló nevéhez rögzítenek. Ez a kódszám nem visszafejthető, tehát az ujjlenyomat képe nem állítható elő belőle.

Mit hoz a jövő?

Az ujjlenyomat olvasóval ellátott eszközök nagyfokú elterjedésére számítunk. A manapság gyártott eszközök palettája éppúgy igen széles, mint egykoron, amikor megjelentek a piacon. De a technológia fejlődésével az eszközök olvasási sebessége és pontossága nagy mértékben megnőtt, és bizonyos árszínvonal felett már megfelelő minőségben képes kiszolgálni minden megrendelő igényét.

Nincs szükség beléptető kártya használatára, amely elveszhet vagy ellophatják (esetleg a munkavállalók cserélgethetik – igen, hallottunk ilyenről!). A regisztráció pontos, az arra alkalmas eszközök pedig valós idejű adatokat tudnak nyújtani a területen tartózkodó személyek számáról. Ez utóbbi egy tűzeset kapcsán elsőrendű információ lehet a vezetőség és a hatóságok számára egyaránt.

Az általunk forgalmazott ujjlenyomat olvasós beléptető terminálok ezen felül érintőképernyővel is rendelkeznek, amelyek a könnyű kezelésen túl felhasználóbaráttá teszik eszközeinket.

ujjlenyomat olvasó